-13%
16.500.000
-11%
7.500.000
-19%
-10%
26.000.000
-20%
-27%
8.600.000
-17%
9.000.000
-21%
-13%
16.500.000
-21%
4.900.000
-11%
5.600.000
-23%
5.800.000
-12%
-18%
3.700.000
-12%
2.350.000
-13%
6.400.000
-20%
5.000.000
-14%
42.000.000
-7%
11.950.000
-7%
12.950.000

MÁY ĐẦM CÓCXem thêm

-13%
16.500.000
-11%
7.500.000
-11%
5.600.000
-3%
5.300.000
-2%
25.000.000
-17%
16.500.000
-14%
5.800.000
-11%
5.800.000

MÁY UỐN - CẮT SẮTXem thêm

-19%
-17%
11.600.000
-17%
14.800.000
-10%
26.000.000
-20%
-23%
6.500.000

MÁY ĐẦM THƯỚCXem thêm

-13%
-12%
-9%
-15%
-13%
3.400.000
-12%
2.350.000

MÁY XOA NỀN BÊ TÔNGXem thêm

-17%
9.000.000
-27%
8.600.000
-22%
7.300.000
-17%
6.900.000
-25%
13.800.000
-21%

MÁY CẮT BÊTÔNGXem thêm

-14%
6.400.000
-12%
7.400.000
-16%
5.400.000
-13%
7.700.000
-7%
12.900.000
-11%
13.200.000
-32%
11.500.000
-12%
16.400.000

MÁY ĐẦM DÙI BÊTÔNGXem thêm

-4%
-4%
-9%
1.530.000
-12%
-10%

MÁY MÀI SÀN BÊTÔNGXem thêm

-7%
7.500.000
-44%
-16%
58.000.000
-11%
44.000.000
-11%
38.400.000
-18%
15.500.000
-13%
6.000.000

THIẾT BỊ NÂNG HẠXem thêm

-10%
1.690.000
-13%
2.080.000
-9%
4.250.000
-8%
4.750.000
-24%
9.500.000
-13%
3.200.000
-18%
3.700.000

CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠTXem thêm

-10%
11.500.000
-5%
-7%
-10%
-4%
3.940.000

DỤNG CỤ CẦM TAYXem thêm

-17%
4.800.000
-14%
5.900.000
-10%
-10%
-5%
9.300.000
-12%
-7%
17.600.000
-12%
20.800.000

MÁY NÉN KHÍXem thêm

-8%
41.800.000
-13%
20.600.000
-13%
16.400.000
-10%
12.200.000
-20%
10.100.000
-12%
120.700.000
-3%
76.200.000
-9%
72.000.000

MÁY PHÁT ĐIỆNXem thêm

-13%
12.000.000
-15%
13.400.000
-11%
13.200.000
-10%
16.000.000
-13%
22.400.000
-9%
24.300.000
-14%
12.860.000