400.000

Giảm: 80.000

Đá mài sàn: 400.000vnđ/1hộp (16 viên)
50.000

Giảm: 39.000