Máy mài sàn công nghiệp GT-700
44.000.000

Giảm: 1.800.000

5.0 (89) / Đã bán 563